Top
Image Alt

Złóż CV

  >  Złóż CV


    Administratorem danych osobowych osób aplikujących do pracy w Polsce jest Axell Polska 2004 Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Rybickiego 41.

    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być przetwarzane dla przyszłych procesów rekrutacyjnych i wybranych celów marketingowych albo udostępnione do podmiotów z Grupy Axell Employment. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych jest możliwy pod adresami e-mail: ochronadanych@axell.pl.