Rejestracja kandydata

Dane kontaktowe
Dane osobowe
Adres
Dane dotyczące zatrudnienia
Wykszałcenie

Administratorem danych osobowych jest Axell VOF z siedzibą w Tilburgu , przy ul. Jan Asselbergsweg 70. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także - w ramach usprawiedliwionego celu administratora – dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych administratora. O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być przetwarzane dla procesów rekrutacyjnych i celów marketingowych także w przyszłości albo udostępnione do podmiotów z Grupy Axell Employment w Polsce. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody.

W skład grupy Axell Employment wchodzą: Axell Holandia Sp. z o.o., Axell Polska 2004 Sp. z o.o. oraz Axell Polska 2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, przy ul.Rybickiego 41, Axell Hungary Kft z siedzibą w Budapeszcie, przy ul. Ráday 9. Fszt. 8. oraz Axell VOF z siedzibą w Tilburg, Jan Asselbergsweg 70.