Top
Image Alt

Polityka prywatności

Privacy statement Axell 

Na tej stronie znajdą Państwo oświadczenie o ochronie prywatności firmy Axell („Axell”). W ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe zarejestrowanych u nas pracowników tymczasowych, a także użytkowników naszych stron internetowych.

Zależy nam na przejrzystości i dlatego w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności chcemy wyjaśnić Państwu, które z Państwa danych są przez nas gromadzone w momencie, kiedy się Państwo u nas rejestrują (online lub w jednym z naszych oddziałów w Europie) lub kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych – w tym workataxell.nl, axell-employment.com lub ich subdomeny. Wyjaśniamy także, dlaczego gromadzimy te dane, jak je zabezpieczamy i jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności biur pracy tymczasowej w Polsce są Axell Polska 2004 Sp z o.o., Axell Polska 2012 Sp z o.o. i Axell Inhouse Services Sp. z o.o. Dla kandydatów do pracy w Holandii i współpracowników w Holandii administratorem jest Axell VOF. Dane kontaktowe tych podmiotów znajdą Państwo na stronie firmy Axell (https://workataxell.nl/kontakt/).

Axell wchodzi w skład organizacji OTTO Work Force. Cała organizacja OTTO składa się z wielu podmiotów rozmieszczonych w całej Europie. Kiedy aplikują Państwo o pracę w firmie Axell, Państwa dane mogą być także przetwarzane przez inne firmy wewnątrz organizacji OTTO w celu dopasowania odpowiedniej dla Państwa oferty. Rozmaite podmioty grupy OTTO występują w takim przypadku jako wspólny administrator danych. Pełny wykaz firm wewnątrz organizacji OTTO występujących jako wspólny administrator danych znajdą Państwo TUTAJ. Więcej informacji i dane kontaktowe OTTO znajdą Państwo na stronie firmy OTTO: https://www.ottoworkforce.com/contact/

1.) Zasady ogólne

Axell przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności i bardzo ostrożnie obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi. Zdajemy sobie sprawę, że przetwarzamy dużą ilość danych w momencie, kiedy się Państwo u nas rejestrują, i dlatego dokładamy wszelkich starań, aby jak najściślej przestrzegać odpowiednich przepisów prawa w tym zakresie. W tym celu sprawdzamy razem z naszym partnerem w dziedzinie prawa, czy świadczone przez nas usługi spełniają odpowiednie wymagania, zarówno w zakresie zabezpieczenia danych, jak też w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Algemene Verordening Gegevensbescherming („AVG”).

Axell przestrzega założeń AVG obowiązujących od dnia 25 maja 2018 r.

2.) Które z Państwa danych są przez nas gromadzone i dlaczego?

Kiedy chcą Państwo skorzystać z usług firmy Axell, potrzebujemy od Państwa pewnych danych. Gromadzimy i przetwarzamy te dane między innymi w celu realizacji świadczonych przez nas usług, oraz aby zwrócić Państwa uwagę na nasze usługi i na bieżąco Państwa o nich informować. Będą to takie działania, jak kierowanie do pracy tymczasowej, pośrednictwo, delegowanie pracowników, nabór i selekcja, administracja płac, zarządzanie kadrami, system payroll i monitorowanie możliwości zatrudnienia. Ściśle mówiąc, gromadzimy następujące Państwa dane w następujących celach:

Kategoria podmiotów

Dane

Pracownicy tymczasowi (w tym potencjalni)

Kiedy chcą się Państwo zgłosić do firmy Axell, potrzebujemy od Państwa pewnych danych, abyśmy mogli ocenić Państwa predyspozycje na dane stanowisko pracy. Są to w każdym wypadku następujące dane:

 • Dane NAW (imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania)
  • Adres e-mail
  • Płeć
  • Data urodzenia
  • Numer telefonu
  • CV i list motywacyjny, zawierający między innymi dane o Państwa wykształceniu i doświadczeniu

Kiedy podejmują Państwo pracę w firmie Axell, przetwarzamy dodatkowo między innymi następujące dane:

 • Kopię dowodu tożsamości
 • Numer BSN
 • Dane dotyczące umowy
 • Dane dotyczące wynagrodzenia
 • Dane Państwa banku
 • Raporty, oceny i testy kompetencji
 • Ostrzeżenia
 • Dane dotyczące nieobecności
 • Wypadki przy pracy

Oprócz tego zawsze mają Państwo możliwość przekazania nam dodatkowych danych. Również te dane są przez nas przetwarzane. Oczywiście sami to Państwo kontrolują. Odpowiedzialność za prawidłowość i adekwatność danych, jakie nam Państwo przekazują, należy do Państwa. My używamy tych dodatkowych danych w celu jeszcze lepszego dopasowania naszych usług do Państwa specyficznych kwalifikacji i życzeń lub aby odpowiedzieć na szczególne życzenia naszych zleceniodawców.

Wyżej wymienionych danych używamy w następujących celach:

 • przestrzegania wiążących firmęAxell przepisów prawa i regulacji;
 • realizacji zawartej z Państwem umowy o pracę;
 • oceny Państwa predyspozycji do wykonywania określonego zlecenia lub funkcji, ustalenia Państwa dostępności i zaprezentowania Państwa partnerom i/lub zleceniodawcom (także potencjalnym) lub skontaktowania Państwa z nimi;
 • informowania Państwa o świadczonych przez nas usługach, przekazywania informacji merytorycznych i/lub o pozostałej działalności oraz aby móc wysyłać do Państwa oferty w imieniu firmy Axell;
 • aby móc oferować Państwu szkolenia, doradztwo zawodowe i/lub pozostałe usługi (związane z pracą), pośredniczyć w Państwa zatrudnieniu, zlecać Państwu do wykonania prace u zleceniodawców, angażować Państwa u zleceniodawców bądź też zdobywać dla Państwa zlecenia;
 • aby móc oferować Państwu korzystanie z dostępu do naszej zabezpieczonej strony internetowej, portali i innych środowisk online.

Dane wrażliwe

Firma Axell jest bardzo powściągliwa w przetwarzaniu danych wrażliwych, takich jak dane o Państwa stanie zdrowia, rasie i wyznaniu. Przetwarzamy te dane jedynie wówczas, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę, jeśli potrzebujemy tych danych w celu dopełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa lub jeżeli jest to wyraźnie dozwolone z mocy prawa.

Odwiedzający stronę internetową

Kiedy odwiedzają Państwo strony internetowe Axell jako gość, dane z Państwa wizyty są automatycznie przetwarzane w formie ciasteczek oraz narzędzi Hotjar, Facebook Pixel i Google Analytics. Są to wówczas dane dotyczące daty i godziny Państwa wizyty na stronie, z której dotarli Państwo do naszej strony, regionu, z którego odwiedzają Państwo naszą stronę, odwiedzanych przez Państwa stron i podstron (częstotliwość, czas trwania i kolejność), jakie informacje Państwo pobierają lub wysyłają i jakie informacje przeglądają. Ponadto gromadzimy określone inne niepozwalające na identyfikację dane o użytkowniku strony.

Gromadzimy powyższe dane, aby w optymalny sposób dostosować treść strony do życzeń i potrzeb odwiedzających naszą stronę. Informacje niepozwalające na identyfikację możemy przechowywać w celu ich późniejszego użycia, a także przekazywać podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat korzystania z ciasteczek znajdą Państwo w naszej polityce plików cookie.

Mogą Państwo wysyłać do nas wiadomości przez formularz kontaktowy. Przetwarzamy wówczas dane w celu wysłania odpowiedzi lub rozpatrzenia ewentualnej skargi, jeśli by się taka nieoczekiwanie pojawiła.

Nasza strona zawiera odnośniki (hiperłącza) do stron innych podmiotów. Niniejszeoświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania wobec stron tych podmiotów. Z tego powodu zalecamy przeczytać oświadczenia o ochronie prywatności stron owych podmiotów trzecich, tak aby mieli Państwo świadomość, jak postępują one w zakresie polityki prywatności. Tu także odsyłamy do naszej wspomnianej wyżej polityki plików cookie.

3.) Od którego momentu gromadzimy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe gromadzimy między innymi od momentu, w którym rejestrują się Państwo poprzez naszą stronę w jednym z naszych punktów naboru w Europie lub kiedy bezpośrednio kandydują Państwo na oferowane stanowisko bądź w inny sposób zgłaszają się do firmy Axell, także za pośrednictwem innego podmiotu.

4.) Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy na różnych podstawach prawnych. Dane, które przetwarzamy w celach rekrutacyjnych, przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Jeśli są Państwo u nas zatrudnieni, przetwarzamy Państwa dane osobowe (dużą ich część), ponieważ jest to konieczne do realizacji naszej umowy z Państwem i z naszymi klientami. Poza tym przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to w naszym przypadku niezbędne do informowania Państwa na bieżąco o naszej działalności i przedstawiania Państwu ofert, co leży w naszym uzasadnionym interesie. Niektóre dane osobowe przetwarzane są dopiero po uzyskaniu Państwa zgody. Na koniec mamy w niektórych sytuacjach prawny obowiązek przetwarzania określonych danych (na przykład Państwa numer BSN i kopię Państwa dokumentu tożsamości), między innymi w chwili podjęcia przez Państwa u nas zatrudnienia.

5.) Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane nie dłużej, niż to konieczne do osiągnięcia celów podanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub kiedy musimy dotrzymać ustawowych terminów przechowywania danych.

Jeśli chodzi o dane osobowe podawane przez Państwa w ramach pośrednictwa pracy, stosujemy następujące terminy przechowywania. Przede wszystkim mogą Państwo zawsze zwrócić się o usunięcie przekazanych przez Państwa danych. Jeśli Państwo tego nie zrobią, będziemy przechowywać Państwa dane najwyżej przez dwa lata od dnia Państwa rejestracji lub dnia, w którym po raz ostatni Państwo dla nas pracowali, o ile dane te nie są potrzebne do dotrzymania ustawowego terminu przechowywania danych, jak ma to miejsce w przypadku danych istotnych dla organów podatkowych lub dowodów osobistych.

6.) Jak zabezpieczane są gromadzone dane osobowe?

Axell przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Z tego powodu podejmujemy szereg środków, w celu zapobieżenia utracie, kradzieży lub innego nieuprawnionego użycia Państwa danych osobowych. W tym celu stosujemy tam, gdzie to potrzebne, komunikację zabezpieczoną protokołem SSL i bezpieczne połączenia. Ponadto podejmujemy niezbędne środki w zakresie ochrony dostępu fizycznego i komputerowego.

7.) Kto pozyskuje Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe trafiają do firmy Axell. Axell jest częścią organizacji OTTO. Aby móc przedstawić Państwu adekwatną ofertę i jak najlepiej Państwu służyć, Państwa dane osobowe są (potencjalnie) dzielone z innymi firmami wewnątrz organizacji OTTO.

Axell w żadnym wypadku nie będzie sprzedawał Państwa danych osobowych osobom trzecim. Poza tym Axell będzie przekazywał Państwa dane osobowe osobom trzecim jedynie wówczas, gdy będzie do tego zobowiązany na mocy umowy lub przepisów prawa, do celów windykacyjnych lub kiedy będzie to konieczne w celu realizacji naszych usług lub zwrócenia na nie uwagi, jak na przykład:

 • zaprezentowania Państwa osoby naszym zleceniodawcom;
 • przedstawiania Państwu naszych ofert;
 • możliwości bieżącego informowania Państwa o naszych usługach; oraz
 • zapewniania zakwaterowania dla pracowników.
 • ubezpieczenia (w tym emerytalnego); oraz
 • jednostki BHP Arbodienst.

Mamy z tymi organizacjami (tam, gdzie to możliwe i konieczne) pisemne uzgodnienia dotyczące postępowania w zakresie zabezpieczania danych osobowych i tego, co mogą oni z nimi robić, a czego nie.

8.) Jakie są Państwa prawa? Czy mogą Państwo wnosić do Axell o wgląd w całość swoich danych osobowych, ich korektę lub usunięcie?

Jeśli są Państwo zarejestrowani w firmie Axell lub jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, mogą Państwo w dowolnym momencie (bezpłatnie) skorzystać z następujących przysługujących Państwu praw:

 • Prawo do informacji: prawo do bycia informowanym o celach i metodach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o osobach trzecich, z którymi dzielimy się Państwa danymi
 • Prawo do wglądu: mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich Danych Osobowych (powszechnie nazywanego “wnioskiem o dostęp do danych”). W ten sposób mogą Państwo uzyskać kopię Państwa Danych Osobowych będących w posiadaniu firmy Axell
 • Prawo do sprostowania i uzupełnienia: prawo do wnoszenia o aktualizację lub skorygowanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych
 • Prawo do skargi: prawo do złożenia skargi przeciwko przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych z powodów związanych z Państwa specyficzną sytuacją, kiedy firma Axell powoływała się na legalną potrzebę (lub potrzebę strony trzeciej). W niektórych wypadkach jesteśmy w stanie wykazać, że mamy konieczne i legalne potrzeby przetwarzania Państwa danych, których waga przewyższa wagę Państwa praw i swobód
 • Prawo do ograniczenia: prawo do wnoszenia o ograniczenie przetwarzania Państwa Danych Osobowych. W ten sposób mogą Państwo zwrócić się do firmy Axell o wstrzymanie przetwarzania Państwa Danych Osobowych, jeśli zastosowanie ma jeden z powodów wymienionych w art. 17 rozporządzenia AVG
 • Prawo do przenoszenia danych: otrzymywanie danych osobowych, które Państwa dotyczą i zostały przez Państwa przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego, jak również przenoszenia tego rodzaju danych osobowych do innego administratora danych, w przypadkach mieszczących się w granicach wyszczególnionych w art. 20 rozporządzenia AVG, o ile dotyczy
 • Prawo do zapomnienia: prawo do wnoszenia o usunięcie Państwa danych osobowych, jeśli zastosowanie ma jeden z powodów wymienionych w art. 17 rozporządzenia AVG
 • Prawo do wycofania udzielonej zgody: mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych i/lub en/of Państwa Danych Wrażliwych, niezależnie od legalności ich przetwarzania na podstawie zgody, zanim została ona wycofana

Z praw tych mogą Państwo skorzystać (jak też z wszelkich innych praw przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony danych) wysyłając e-mail na adres:

Pracownicy i kandydaci do pracy w Polsce : ochronadanych@axell.pl

Pracownicy i kandydaci do pracy w Holandii : dataprotectioninfo@axell.nl

Gdyby mieli Państwo zastrzeżenia wobec przetwarzania Państwa danych osobowych koniecznych do realizacji naszych działań, uznajemy za istotne wspomnieć, że bez Państwa danych osobowych nie jest możliwe oferowanie Państwu naszych usług jako biura pracy tymczasowej.

Na koniec mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego, jeśli niespodziewanie uznaliby Państwo, że nie traktujemy Państwa danych osobowych z należytą starannością.

Uwaga końcowa

Axell zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Każda aktualizacja będzie na tej stronie ogłaszana. Dlatego też Axell zaleca swoim użytkownikom regularne sprawdzanie na tej stronie, czy nie wprowadzono aktualizacji. Obecne oświadczenie o ochronie prywatności było aktualizowane w czerwcu 2022 r.

24.06.2022

Cookie Policy Statement