Top
Image Alt

Polityka prywatności

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Administratorem danych osobowych osób aplikujących do pracy w Polsce jest Axell Polska 2004 Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Rybickiego 41.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być przetwarzane dla przyszłych procesów rekrutacyjnych i wybranych celów marketingowych albo udostępnione do podmiotów z Grupy Axell Employment. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu  oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych jest możliwy pod adresami e-mail: ochronadanych@axell.pl.

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych klientów biznesowych

Administratorem danych osobowych klientów biznesowych są spółki Axell Employment w Polsce. Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu na wysłane zapytanie ofertowe, a także – w ramach usprawiedliwionego celu administratora – dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych administratora. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo odwołania zgody.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych jest możliwy pod adresami e-mail: ochronadanych@axell.pl.

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych (kandydaci)

KTO BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA MOJE DANE OSOBOWE?  

Administratorem danych osobowych osób aplikujących do pracy w Polsce jest Axell Polska 2004 Sp. z o.o..

Administratorem danych osób aplikujących do pracy za granicą jest Axell VOF z siedzibą w Tilburgu , przy ul. Jan Asselbergsweg 70 oraz Axell Holandia Sp. z o.o z siedzibą w Skierniewicach, przy ul.Rybickiego 41.

O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione do podmiotów z Grupy Axell Employment, w której skład wchodzą: Axell VOF z siedzibą w Tilburgu , przy ul. Jan Asselbergsweg 70, Axell Holandia Sp. z o.o., Axell Polska 2004 Sp. z o.o., Axell Polska 2012 Sp. z o.o.  z siedzibą w Skierniewicach przy ul.Rybickiego 41, oraz Axell Hungary Kft z siedzibą w Budapeszcie, przy ul. Ráday 9. Fszt. 8.

 

JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych jest możliwy pod adresami e-mail: ochronadanych@axell.pl oraz dataprotectioninfo@axell.nl.

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, ponieważ przekazane one zostały do nas w formie CV dostarczonego przez Pana/Panią osobiście do jednego z naszych biur, mailowo, przez formularz rejestracyjny dostępny na naszych stronach internetowych lub przez portale internetowe,  na których zostały opublikowane nasze oferty pracy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, a także – po wyrażeniu odrębnych zgód – na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz wybranych działań marketingowych Axell Employment, np.: mail lub telefon dotyczący aktualnych ofert pracy, newsletter.

 

CZY MUSZĘ UDOSTĘPNIĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia bieżącej rekrutacji. Wyrażenie odrębnych zgód umożliwi udział w kolejnych rekrutacjach oraz ułatwi dostęp do informacji o nowych możliwościach zatrudnienia przez działania informacyjno-marketingowe.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowią: Kodeks Pracy, zaznaczone przez Panią/Pana zgody dot. ew. wykorzystania danych na potrzeby kolejnych rekrutacji i działań marketingowych oraz tzw. „prawnie uzasadniony interes” polegający na chęci przedstawiania Kandydatom innych ofert zatrudnienia.

 

UDOSTĘPNIANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, by wykonać nasze usługi np. potencjalnym pracodawcom.  Za każdym razem będzie Pan/Pani informowana komu i dlaczego będziemy przekazywać dane osobowe.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Czas przechowywania danych osobowych uzależniony jest od stosunku łączącego Panią/Pana z dowolną spółką wchodzącą w skład Axell Employment, powodu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz od zakresu wyrażonych zgód.

– Przechowywanie danych na potrzeby bieżącej rekrutacji: do miesiąca czasu od daty udostępnienia danych.

– Przechowywanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji: do pięciu lat od czasu ostatniej aktywności związanej z usługami Axell Employment.

– Przechowywanie danych pracowników zatrudnionych przez agencje pracy Axell Employment: okres uzależniony jest od wymagań prawnych danego kraju.

W Polsce wynosi on:

– dla zatrudnionych przed 31.12.2018 r. – 50 lat,

– dla zatrudnionych od 1.1.2019 r. – 10 lat.

 

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SPOSOBU ICH PRZETWARZANIA

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu  oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażenia odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do ich cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania Pani/Pana danych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO  

Dane osobowe niezbędne na potrzeby rekrutacji i zatrudnienia nie będą przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej (EU) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Strony Axell Employment korzystają z plików cookies (tzw. ciasteczek) i z funkcjonalności Hotjar, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag oraz Google Analytics. W związku z tym, informacje o Państwa aktywności na stronie mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Gwarantem bezpieczeństwa Państwa danych jest Tarcza Prywatności – umowa zapewniająca odpowiedni poziom ochrony danych.

 

INFORMACJE O PROFILOWANIU I ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na specyfikę działania stron www, serwerów oraz sieci internetowych, wizyta na naszych stronach internetowych wiąże się z zapisaniem na urządzeniu osoby odwiedzającej plików cookies oraz z zapisaniem po stronie serwerowej informacji takich jak adres IP, czy długość sesji. Informacje te nie pozwalają jednak na identyfikację konkretnych osób. Dane te nie są więc przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania, jedynie do statystyki.

Wybrane strony Axell Employment korzystają z funkcjonalności Hotjar, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag oraz Google Analytics.

 

Narzędzie HotJar pozwala nam śledzić Twoje zachowanie na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar.

 

Facebook Pixel pozwala nam kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

 

Narzędzia analityczne Google Analytics zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz zarządzać ustawieniami prywatności, które pozwalają włączać bądź wyłączać zapisywanie konkretnych plików cookies oraz blokować działanie skryptów. Wyłączenie zapisywania niektórych plików cookies i blokowanie niektórych skryptów może spowodować nieprawidłowe działanie naszych stron internetowych.

Szczegółowe informacje dot.przetwarzania danych osobowych (klienci biznesowi)

KTO BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki Axell Employment w Polsce:

Axell Polska 2004 Sp. z o.o., Axell Polska 2012 Sp. z o.o., Axell Inhouse Sp z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul.Rybickiego 41.

 

JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych jest możliwy pod adresem e-mail: ochronadanych@axell.pl.

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wysłanie maila lub kontakt telefoniczny jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych (danych kontaktowych) w celu przekazania interesujących Państwa informacji.

 

UDOSTĘPNIANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom zewnętrznym.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej (EU) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszystkie strony Axell Group, którego częścią jest Axell Employment korzystają z plików cookies (tzw. ciasteczek) i z funkcjonalności Hotjar, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag oraz Google Analytics. W związku z tym, informacje o Państwa aktywności na stronie mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Gwarantem bezpieczeństwa Państwa danych jest Tarcza Prywatności – umowa zapewniająca odpowiedni poziom ochrony danych.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody. Aby wycofać zgodę na kontakt i zaprzestanie przetwarzania podanych danych osobowych prosimy wysłać maila na adres ochronadanych@axell.pl. W tytule prosimy wpisać „Axell Employment w Polsce”

 

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SPOSOBU ICH PRZETWARZANIA

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pańśtwu prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania Pani/Pana danych.

 

INFORMACJE O PROFILOWANIU I ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na specyfikę działania stron www, serwerów oraz sieci internetowych, wizyta na naszych stronach internetowych wiąże się z zapisaniem na urządzeniu osoby odwiedzającej plików cookies oraz z zapisaniem po stronie serwerowej informacji takich jak adres IP, czy długość sesji. Informacje te nie pozwalają jednak na identyfikację konkretnych osób. Dane te nie są więc przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania, jedynie do statystyki.

Wybrane strony Axell Employment korzystają z funkcjonalności Hotjar, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag oraz Google Analytics.

 

Narzędzie HotJar pozwala nam śledzić Twoje zachowanie na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar.

 

Facebook Pixel pozwala nam kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

 

Narzędzia analityczne Google Analytics zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz zarządzać ustawieniami prywatności, która pozwalają włączać bądź wyłączać zapisywanie konkretnych plików cookies oraz blokować działanie skryptów. Wyłączanie zapisywania niektórych plików cookies i blokowanie niektórych skryptów może spowodować nieprawidłowe działanie naszych stron internetowych.

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019